Aktualności

  • 13 marca 2023

Łódzkie spółdzielnie mieszkaniowe przykładem dla innych

Łódzkie spółdzielnie mieszkaniowe, we własnym zakresie inwestują w system zbiórki odpadów, oparty na koszach półpodziemnych.Nie czekając na wsparcie miasta, przeznaczają swoje środki finansowe na  instalacje pojemników, poprawiając estetykę na osiedlach.Niebagatelną zaletą śmietników pod ziemią, jest m. In. ograniczenie powierzchni potrzebnej do zbiórki odpadów i możliwość przeznaczenia wygospodarowanego miejsca, na np. dodatkowe miejsca parkingowe.Prekursorami w Łodzi były spółdzielnie: BATORY, RADOGOSZCZ i BOTANIK.