Aktualności

  • 27 marca 2023

Konsekwentne Katowice

Wieloletni proces selektywnej zbiórki śmieci z wykorzystaniem pojemników półpodziemnych w Katowicach, jest kontynuowany. Właśnie wygraliśmy przetarg na instalację kolejnych 100 sztuk koszy. Konsekwencja i pomysł na organizację zbiórki odpadów przez miasto Katowice wart jest pochwały i bardziej szczegółowego przedstawienia.

Oto jak wygląda cały proces:

  • miasto, w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów, określa ilość pojemników półpodziemnych, które w czasie trwania umowy mają być zamontowane, a po wygaśnięciu umowy pozostają własnością miasta
  • zwycięzca przetargu, w tym przypadku MPGK Katowice oferuje spółdzielniom mieszkaniowym, zarządcom, administratorom możliwość bezpłatnej instalacji pojemników półpodziemnych

Wniosek na montaż i szczegółowe informacje:

  • po stronie spółdzielni mieszkaniowej, zarządcy, administratora leży wskazanie i przygotowanie terenu pod instalację
  • efekt dla miasta, to zwiększony udział w zbiórce odpadów segregowanych, a dla spółdzielni, duże finansowe wsparcie

Zdecydowanie, pomysł MPGK i miasta Katowice jest godny naśladowania przez inne miasta.