Spółka Polskie Pojemniki specjalizuje się w projektowaniu, produkcji nowoczesnych, innowacyjnych, pojemników podziemnychpojemników półpodziemnych na odpady komunalne.

Działamy kompleksowo – jesteśmy, wraz z naszymi projektantami i studiem projektowym, z Klientem przy tworzeniu koncepcji projektowej, programu funkcjonalno – użytkowego, projektu budowlanego wraz z kompletem pozwoleń i projektu.

Spółka powstała w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez prężnie działające i nastawione na rozwój samorządowe gminy, spółki komunalne, deweloperów, spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe.
Utworzona w oparciu tylko o polski kapitał, swoją przewagę konkurencyjną buduje na wieloletnim doświadczeniu udziałowców w branży komunalnej oraz na znajomości specyfiki i uwarunkowań lokalnych rynków.

ul. Morawskiego 5
30-102 Kraków

+48 12 422 59 09
+48 604 075 559