Pojemniki podziemne z platformą hydrauliczna do gromadzenia odpadów domowych

Pojemniki podziemne z platformą hydrauliczną różnią się od pozostałych pojemników podziemnych czy półpodziemnych sposobem opróżniania

Jak w pojemnikach podziemnych z HDS czy półpodziemnych do opróżniania odpadów używamy podnośnika dźwigowego (HDS), a odpady są magazynowane w specjalnie skonstruowanych wkładach (stalowych czy workowych) tak w przypadku pojemnika z platformą hydrauliczną do gromadzenia odpadów używamy standardowych pojemników dwu czy czterokółkowychi i standardowej śmieciarki z tylnym załadunkiem.

Pojemniki kółkowe umieszcza się na platformie hydraulicznej, nad nimi, na platformie chodnikowej montowane są kioski wrzutowe. Całość zjeżdża pod ziemię (pojemniki będą pod powierzchnią gruntu, platforma chodnikowa jest na równi z powierzchnią gruntu, a kiosk wrzutowy znajduje się na zewnątrz).