Aktualności

  • 29 czerwca 2022

Nasze pojemniki półpodziemne w Zielonej Górze

Zielona Góra sukcesywnie rozwija system gromadzenia i odbioru odpadów z pojemników półpodziemnych.
Kolejne gniazda zostały przez nas zamontowane w kilku lokalizacjach.